Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 stycznia 2008 r. - Bruksela

17. Sytuacja w strefie Gazy (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Komisji: Sytuacja w strefie Gazy

Javier Solana (Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrał José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE i Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL.

Na zasadzie pytań z sali: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Kyriacos Triantaphyllides.

Głos zabrali: Benita Ferrero-Waldner i Javier Solana.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 21.02.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności