Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

17. Situationen i Gaza (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och av kommissionen: Situationen i Gaza

Javier Solana (hög representant för GUSP) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Véronique De Keyser för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, och Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Kyriacos Triantaphyllides.

Talare: Benita Ferrero-Waldner och Javier Solana.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 21.02.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy