Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

18. Системата за противоракетна защита на САЩ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Системата за противоракетна защита на САЩ

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf и Urszula Gacek.

Изказа се Janez Lenarčič.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност