Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. januar 2008 - Bruxelles

18. USA's antimissilforsvarssystem (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: USA's antimissilforsvarssystem

Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Karl von Wogau for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, og Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf og Urszula Gacek.

Janez Lenarčič tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik