Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

18. Förenta staternas antimissilsystem (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenta staternas antimissilsystem

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Karl von Wogau för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, och Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf och Urszula Gacek.

Talare: Janez Lenarčič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy