Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0505/2007

Внесени текстове :

A6-0505/2007

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0030

Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

19. Вътрешен пазар на пощенски услуги в Общността ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber представи препоръката за второ четене.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател


Изказаха се: Andrej Vizjak (действащ председател на Съвета) и Leonard Orban (член на Комисията).

Изказаха се: Reinhard Rack, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата PSE, Luigi Cocilovo, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, от името на групата IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes и Richard Howitt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik и Mairead McGuinness.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Andrej Vizjak, Leonard Orban и Markus Ferber

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 31.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност