Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0505/2007

Ingediende teksten :

A6-0505/2007

Debatten :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Stemmingen :

PV 31/01/2008 - 8.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0030

Notulen
Woensdag 30 januari 2008 - Brussel

19. Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter


Het woord wordt gevoerd door Andrej Vizjak (fungerend voorzitter van de Raad) en Leonard Orban (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Rack, namens de PPE-DE-Fractie, Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Luigi Cocilovo, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik en Mairead McGuinness.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrej Vizjak, Leonard Orban en Markus Ferber

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 31.01.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid