Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0505/2007

Ingivna texter :

A6-0505/2007

Debatter :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0030

Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

19. Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman


Talare: Andrej Vizjak (rådets tjänstgörande ordförande) och Leonard Orban (ledamot av kommissionen).

Talare: Reinhard Rack för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik och Mairead McGuinness.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Andrej Vizjak, Leonard Orban och Markus Ferber

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 31.01.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy