Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2510(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0059/2008

Внесени текстове :

B6-0059/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 20
CRE 30/01/2008 - 20

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0032

Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

20. Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата

Janez Podobnik (действащ председател на Съвета) и Stavros Dimas (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE-DE, Guido Sacconi, от името на групата PSE, Chris Davies, от името на групата ALDE, Mirosław Mariusz Piotrowski, от името на групата UEN, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Roger Helmer, независим член на ЕП, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller и Hans-Peter Martin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău и Agnes Schierhuber.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská и Mairead McGuinness.

Изказа се Stavros Dimas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio и Johannes Blokland, от името на Временна комисия по изменението на климата, относно резултатите от Конференцията в Бали относно изменението на климата (COP13 и COP/MOP3) (B6-0059/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 31.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност