Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2510(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0059/2008

Ingivna texter :

B6-0059/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 20
CRE 30/01/2008 - 20

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0032

Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

20. Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar

Janez Podobnik (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-DE-gruppen, Guido Sacconi för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Mirosław Mariusz Piotrowski för UEN-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller och Hans-Peter Martin.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău och Agnes Schierhuber.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská och Mairead McGuinness.

Talare: Stavros Dimas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio och Johannes Blokland, för tillfälliga utskottet för klimatförändringar, om resultaten från Balikonferensen om klimatförändringarna (COP 13 och COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 31.01.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy