Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2106(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0003/2008

Внесени текстове :

A6-0003/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0033

Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

22. План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала [2007/2106(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall представи доклада.

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията)

Изказаха се: Evangelia Tzampazi (докладчик по становището на комисията ENVI), Avril Doyle, от името на групата PPE-DE, Adam Gierek, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek и Владимир Уручев.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка "catch the eye" Lambert van Nistelrooij.

Изказаха се: Andris Piebalgs и Fiona Hall.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 31.01.2008.

Правна информация - Политика за поверителност