Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2106(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0003/2008

Predkladané texty :

A6-0003/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0033

Zápisnica
Streda, 30. januára 2008 - Brusel

22. Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu [2007/2106(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall uviedla správu.

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Evangelia Tzampazi (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Adam Gierek za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek a Vladimir Urutchev.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Lambert van Nistelrooij.

Vystúpili títo poslanci: Andris Piebalgs a Fiona Hall.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 31.01.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia