Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2106(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0003/2008

Ingivna texter :

A6-0003/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0033

Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

22. Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (debatt)
CRE

Betänkande om en handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna [2007/2106(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen)

Talare: Evangelia Tzampazi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Adam Gierek för PSE-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Anni Podimata, Jerzy Buzek och Vladimir Urutchev.

Lambert van Nistelrooij yttrade sig enligt förfarandet ”catch the eye”.

Talare: Andris Piebalgs och Fiona Hall.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 31.01.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy