Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0495/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0495/2007

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 23
CRE 30/01/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0034

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

23. Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία [2007/2112(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Ο Carl Schlyter παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Σταύρος Αρναουτάκης, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos και Neil Parish.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Carl Schlyter.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.01.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου