Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0076/2007

Внесени текстове :

O-0076/2007 (B6-0008/2008)

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 24
CRE 30/01/2008 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 30 януари 2008 г. - Брюксел

24. Европейска група за териториално сътрудничество (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0076/2007/rev.1) зададен от Gerardo Galeote, от името на комисията REGI, към Комисията: Европейска група за териториално сътрудничество (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (автор) разви въпроса, изискващ устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Danuta Hübner (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Mojca Drčar Murko, от името на групата ALDE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo и Ivo Belet.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка „catch the eye“ Zita Pleštinská.

Изказа се Danuta Hübner.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност