Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0076/2007

Ingivna texter :

O-0076/2007 (B6-0008/2008)

Debatter :

PV 30/01/2008 - 24
CRE 30/01/2008 - 24

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel

24. Europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0076/2007/rev.1) från Gerardo Galeote, för utskottet REGI, till kommissionen: Europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (frågeställare) utvecklade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Danuta Hübner (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Mojca Drčar Murko för ALDE-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo och Ivo Belet.

Zita Pleštinská yttrade sig enligt förfarandet ”catch the eye”.

Talare: Danuta Hübner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy