Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 30. jaanuar 2008 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Esitatud dokumendid
 3.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 4.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 5.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 6.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 7.Romisid käsitlev Euroopa strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Euroopa Parlamendi liikme mandaadi kehtivuse kinnitamise vaidlustamine
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Kodukorra tõlgendamine
 13.Tööplaan
 14.Olukord Iraanis (arutelu)
 15.Tervitus
 16.Olukord Iraanis (arutelu jätkamine)
 17.Olukord Gazas (arutelu)
 18.USA raketitõrjesüsteem (arutelu)
 19.Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***II (arutelu)
 20.Kliimamuutuste konverentsi tulemused (Bali) (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine (arutelu)
 23.Soovimatu kaaspüügi vähendamine ja saagi vette tagasi laskmise likvideerimine Euroopa kalanduses (arutelu)
 24.Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (132 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) 
 
Protokoll (96 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika