Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 30 januari 2008 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Ingekomen stukken
 3.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 4.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 5.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 6.Vervallen schriftelijke verklaringen
 7.Een Europese strategie voor de Roma (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Bezwaar omtrent de geldigheid van het mandaat van een lid
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Interpretatie van het Reglement
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Situatie in Iran (debat)
 15.Welkomstwoord
 16.Situatie in Iran (voortzetting van het debat)
 17.Situatie in Gaza (debat)
 18.Raketafweersysteem van de Verenigde Staten (debat)
 19.Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II (debat)
 20.Resultaten van de klimaatconferentie (Bali) (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren (debat)
 23.Een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen (debat)
 24.Europese Groepering voor territoriale samenwerking (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (134 kb) Presentielijst (58 kb) 
 
Notulen (103 kb) Presentielijst (22 kb) 
 
Notulen (179 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid