Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 30 stycznia 2008 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Składanie dokumentów
 3.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 5.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu
 6.Upadłe oświadczenia pisemne
 7.Europejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji)
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
 11.Skład komisji i delegacji
 12.Wykładnia Regulaminu
 13.Porządek obrad
 14.Sytuacja w Iranie (debata)
 15.Oficjalne powitanie
 16.Sytuacja w Iranie (ciąg dalszy debaty)
 17.Sytuacja w strefie Gazy (debata)
 18.System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych (debata)
 19.Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***II (debata)
 20.Wyniki Konferencji w sprawie zmian klimatu (Bali) (debata)
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału (debata)
 23.Strategia na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim (debata)
 24.Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (130 kb) Lista obecności (58 kb) 
 
Protokół (99 kb) Lista obecności (22 kb) 
 
Protokół (180 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności