Index 
Proces-verbal
PDF 179kWORD 107k
Miercuri, 30 ianuarie 2008 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Depunere de documente
 3.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 4.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 5.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 6.Declaraţii scrise caduce
 7.O strategie europeană privind romii (propuneri de rezoluţie depuse)
 8.Declaraţia Preşedintelui
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Contestarea validării mandatului unui deputat european
 11.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 12.Interpretarea Regulamentului de procedură
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Situaţia din Iran (dezbatere)
 15.Urări de bun venit
 16.Situaţia din Iran (continuarea dezbaterii)
 17.Situaţia din Gaza (dezbatere)
 18.Sistemul de apărare antirachetă al Statelor Unite (dezbatere)
 19.Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***II (dezbatere)
 20.Rezultatele Conferinţei privind schimbările climatice (Bali) (dezbatere)
 21.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (dezbatere)
 23.O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a acestora în activităţile de pescuit din Europa (dezbatere)
 24.Gruparea europeană de cooperare teritorială (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 15.05.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - PECH - Raportor: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Raport privind planul de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (2007/2106(INI)) - ITRE - Raportoare: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - ENVI - Raportor: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Raport privind Spațiul european de cercetare: perspective noi (2007/2187(INI)) - ITRE - Raportor: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Raport privind Fondul mondial pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă (2007/2188(INI)) - ITRE - Raportor: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Raport privind o politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a capturilor în activităţile de pescuit din Europa (2007/2112(INI)) - PECH - Raportor: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Raport referitor la iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind ameliorarea cooperării dintre unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre ale Uniunii Europene în situaţii de criză (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - LIBE - Raportor: Armando França (A6-0507/2007)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea unui Acord între Comunitate și Confederația Elvețiană în domeniul audiovizualului, de stabilire a termenilor și condițiilor de participare a Confederației Elvețiene la programul comunitar MEDIA 2007, precum și semnarea unui Act final (COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - CULT - Raportoare: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) recomandare pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE în ceea ce priveşte realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - TRAN - Raportor: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 108 din Regulamentul de procedură):

- (O-0005/2008) adresată de Jean-Marie Cavada, în numele Comisiei LIBE, pentru Consiliu: Dezbaterea anuală 2007 privind progresele înregistrate cu privire la Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ) (articolele 2 şi 39 din Tratatul UE) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), adresată de Jean-Marie Cavada, în numele Comisiei LIBE, pentru Comisie: Dezbaterea anuală din 2007 privind progresele înregistrate cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ) (articolele 2 şi 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1) adresată de Gerardo Galeote, în numele Comisiei REGI, pentru Comisie: Gruparea europeană de cooperare teritorială (B6-0008/2008)

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Mario Borghezio, privind siguranţa la locul de muncă şi atitudinea societăţii ThyssenKrupp faţă de incidentele de la Torino (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey şi Adamos Adamou, privind bolile reumatismale (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase şi Maria Petre, privind difuzarea producţiilor de televiziune cu conţinut violent în cadrul orarelor de audienţă accesibile copiilor (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried şi Hannu Takkula, privind intrarea gratuită a studenţilor la muzee (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská şi Bronisław Geremek, privind discriminarea persoanelor suferinde de scleroză în plăci în noile state membre care au aderat începând cu 2004 (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis şi Hannes Swoboda, privind reducerea costului de obţinere a vizei pentru cetăţenii din Belarus (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà şi Nicola Zingaretti, privind protecţia farmaciştilor europeni (0013/2008).


4. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- acord între Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor;

- acord între Comunitatea Europeană şi Republica Albania privind facilitarea eliberării vizelor;

- acord între Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind facilitarea eliberării vizelor;

- acord între Comunitatea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene.


5. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune septembrie II 2007 a fost distribuită.


6. Declaraţii scrise caduce

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 86, 87, 89/2007 au devenit caduce în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


7. O strategie europeană privind romii (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 16.01.2008 (punctul 14 al PV din 16.01.2008).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Lívia Járóka, în numele Grupului PPE-DE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi şi Alfonso Andria, în numele Grupului ALDE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin şi Jan Andersson, în numele Grupului PSE, privind o strategie europeană privind romii (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald şi Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, privind o strategie europeană privind romii (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, privind o strategie europeană privind romii (B6-0056/2008).

Vot: punctul 8.12 al PV din 31.01.2008.


8. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o scurtă declaraţie în care a salutat ratificarea de ieri a Tratatului de la Lisabona de către Slovenia şi Malta şi a menţionat amânarea pentru o dată ulterioară a votului Parlamentului slovac privind ratificarea, făcând apel, în acelaşi timp, la simţul responsabilităţii autorităţilor slovace.


9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

A intervenit Nigel Farage, care s-a declarat împotriva procedurii de sancţionare anunţate la 14 ianuarie 2008 (punctul 2 al PV din 14.01.2008) şi iniţiate, în conformitate cu articolul 147 din Regulamentul de procedură, împotriva a treisprezece deputaţi, în urma incidentelor survenite în cursul ceremoniei de semnare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, din cadrul Parlamentului, la 12.12.2007 (punctul 4 al PV din 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß a comunicat că nu este în măsură să asiste la prezenta perioadă de sesiune, din motive de sănătate.


10. Contestarea validării mandatului unui deputat european

În cursul reuniunii sale din 14 ianuarie 2008, Comisia JURI a procedat, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la examinarea contestaţiei privind numirea în calitate de deputat european a lui Giulietto Chiesa, prezentată de către Beniamino Donnici. Comisia JURI a respins în unanimitate contestaţia menţionată şi a confirmat mandatul lui Giulietto Chiesa.


11. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea deputaţilor neafiliaţi următoarea cerere de numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Europa de Sud-Est: László Tőkés.

Cu VE (66 pentru, 89 împotrivă, 13 abţineri), Parlamentul a respins cererea.

(a se vedea, de asemenea, punctul 6 al PV din 31.01.2008)


12. Interpretarea Regulamentului de procedură

Preşedintele a adus la cunoştinţa Parlamentului, în conformitate cu articolul 201 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, următoarea interpretare a articolului 19 alineatul (1) din Regulament, dată de către Comisia pentru afaceri constituţionale, sesizată cu privire la punerea în aplicare a acestei dispoziţii:

„Printre competenţele conferite de prezentul articol este prevăzută şi aceea de a pune capăt recurgerii excesive la moţiuni, cum ar fi solicitările de respectare a Regulamentului de procedură, moţiunile de procedură, explicaţiile privind votul, precum şi solicitările de vot separat, de vot pe părţi sau de vot prin apel nominal, în cazul în care Preşedintele consideră că acestea au scopul deliberat de a cauza şi vor avea ca efect o obstrucţionare prelungită şi gravă a procedurilor Parlamentului sau a exercitării drepturilor altor deputaţi.”

Dacă această interpretare nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin 40 de deputaţi [articolul 201 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], înainte de adoptarea procesului-verbal al prezentei şedinţei, se consideră adoptată. În caz contrar, aceasta va fi supusă votului Parlamentului.


13. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din ianuarie II (PE 401.014/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 132 din Regulamentul de procedură)

Şedinţele din 30.01.2008 şi 31.01.2008

miercuri

- cererea grupului GUE/NGL, de comun acord cu celelalte grupuri, de înscriere a unei declaraţii a Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună privind situaţia din Gaza [aceasta urmează a fi înscrisă ca al doilea punct pe ordinea de zi, după declaraţiile Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună şi ale Comisiei privind situaţia din Iran ( punctul 2 al PDOJ)] .

Parlamentul a aprobat cererea.

- s-a solicitat de asemenea încheierea dezbaterii privind situaţia din Gaza prin depunerea unor propuneri de rezoluţie.

A intervenit Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea .

Parlamentul a aprobat cererea.

Termenele de depunere au fost stabilite după cum urmează:

propuneri de rezoluţii: miercuri 13 februarie 2008, ora 12;

amendamente şi propunere de rezoluţie comună: luni 18 februarie 2008, ora 19.00.

Votul va avea loc joi 21 februarie 2008.

joi

- întrucât cererile privind dezbaterea pe marginea raportului Umberto Guidoni (A6-0005/2008) (punctul 6 din PDOJ) au fost retrase, raportul a fost înscris, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 131, pentru votarea din ziua următoare.

°
° ° °

- şedinţa din această după-amiază va fi suspendată la ora 20.30 şi nu la ora 20.00.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Daniel Hannan cu privire la interpretarea articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, dată de către Comisia AFCO ( punctul 12 al PV din 30_01.2008), a cărei legalitate o contestă (Preşedintele a răspuns că şi-a asumat sarcina de a sesiza Comisia AFCO cu privire la această chestiune, pentru a nu fi nevoit să decidă singur şi pentru a urma calea cea mai democratică).


14. Situaţia din Iran (dezbatere)

Declaraţia Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună şi a Comisiei: Situaţia din Iran

Javier Solana (Înaltul Reprezentant pentru PESC) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, şi Philip Claeys, neafiliat.


15. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului polonez, conduse de Andrzej Grzyb, care a luat loc în tribuna oficială.


16. Situaţia din Iran (continuarea dezbaterii)

Declaraţia Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună şi a Comisiei: Situaţia din Iran

Au intervenit: Javier Solana (Înalt Reprezentant pentru PESC), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson şi Helmut Kuhne.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf şi Charles Tannock.

Au intervenit: Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) şi Javier Solana.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, privind Iranul (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler şi Struan Stevenson, în numele Grupului PPE-DE, privind Iranul (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček şi Vicente Miguel Garcés Ramón, în numele Grupului PSE, privind Iranul (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, privind Iranul (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind Iranul (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, privind Iranul (B6-0057/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 31.01.2008.


17. Situaţia din Gaza (dezbatere)

Declaraţiile Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună şi ale Comisiei: Situaţia din Gaza

Javier Solana (Înalt Reprezentant pentru PESC) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

A intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, şi Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou şi Kyriacos Triantaphyllides.

Au intervenit: Benita Ferrero-Waldner şi Javier Solana.

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: 21.02.2008.


18. Sistemul de apărare antirachetă al Statelor Unite (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Sistemul de apărare antirachetă al Statelor Unite

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Karl von Wogau, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, şi Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf şi Urszula Gacek.

A intervenit Janez Lenarčič.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE în ceea ce priveşte realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă


Au intervenit: Andrej Vizjak (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Leonard Orban (membru al Comisiei).

Au intervenit: Reinhard Rack, în numele Grupului PPE-DE, Brian Simpson, în numele Grupului PSE, Luigi Cocilovo, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, în numele Grupului IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes şi Richard Howitt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik şi Mairead McGuinness.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Andrej Vizjak, Leonard Orban şi Markus Ferber

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 31.01.2008.


20. Rezultatele Conferinţei privind schimbările climatice (Bali) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Rezultatele Conferinţei privind schimbările climatice (Bali)

Janez Podobnik (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE-DE, Guido Sacconi, în numele Grupului PSE, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Mirosław Mariusz Piotrowski, în numele Grupului UEN, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Roger Helmer, neafiliat, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller şi Hans-Peter Martin.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău şi Agnes Schierhuber.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská şi Mairead McGuinness.

A intervenit Stavros Dimas.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio şi Johannes Blokland, în numele Comisiei temporare privind schimbările climatice, referitor la rezultatul Conferinţei de la Bali privind schimbările climatice (COP 13 şi COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 31.01.2008.


(Şedinţa, suspendată la 20.40, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

21. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness şi Mihaela Popa.


22. Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (dezbatere)

Raport privind planul de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului [2007/2106(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall şi-a prezentat raportul.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei)

Au intervenit: Evangelia Tzampazi (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Avril Doyle, în numele Grupului PPE-DE, Adam Gierek, în numele Grupului PSE, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek şi Vladimir Urutchev.

A intervenit Lambert van Nistelrooij, în conformitate cu procedura "catch the eye".

Au intervenit: Andris Piebalgs şi Fiona Hall.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 31.01.2008.


23. O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a acestora în activităţile de pescuit din Europa (dezbatere)

Raport privind o politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a acestora în activităţile de pescuit din Europa [2007/2112(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter şi-a prezentat raportul.

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Avril Doyle, în numele Grupului PPE-DE, Catherine Stihler, în numele Grupului PSE, Elspeth Attwooll, în numele Grupului ALDE, Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, Ian Hudghton, în numele Grupului Verts/ALE, Thomas Wise, în numele Grupului IND/DEM, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos şi Neil Parish.

Au intervenit: Joe Borg şi Carl Schlyter.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 31.01.2008.


24. Gruparea europeană de cooperare teritorială (dezbatere)

Întrebare orală (O-0076/2007/rev.1) adresată deGerardo Galeote, în numele Comisiei REGI, pentru Comisie: Gruparea europeană de cooperare teritorială (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (autor) a dezvoltat întrebarea orală.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Danuta Hübner (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Mojca Drčar Murko, în numele Grupului ALDE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo şi Ivo Belet.

A intervenit Zita Pleštinská, în conformitate cu procedura "catch the eye".

A intervenit Danuta Hübner.

Dezbaterea s-a încheiat.


25. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 401.014/OJJE).


26. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.40.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate