Kazalo 
Zapisnik
PDF 172kWORD 97k
Sreda, 30. januar 2008 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Predložitev dokumentov
 3.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 4.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 5.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 6.Brezpredmetne pisne izjave
 7.Evropska strategija za Rome (vloženi predlogi resolucij)
 8.Izjava predsedujočega
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Spor glede veljavnosti mandata evropskega poslanca
 11.Sestava odborov in delegacij
 12.Razlaga Poslovnika
 13.Razpored dela
 14.Razmere v Iranu (razprava)
 15.Dobrodošlica
 16.Razmere v Iranu (nadaljevanje razprave)
 17.Razmere v Gazi (razprava)
 18.Protiraketni ščit Združenih držav Amerike (razprava)
 19.Popolno oblikovanje notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti ***II (razprava)
 20.Izidi konference o podnebnih spremembah (Bali) (razprava)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti (razprava)
 23.Politika zmanjševanja neželenega prilova in odprave zavržkov v evropskem ribištvu (razprava)
 24.Evropska skupina za ozemeljsko sodelovanje (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila:

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o predložitvi statističnih podatkov držav članic o ribogojstvu (COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

- Poročilo o akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti (2007/2106(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Fiona Hall (A6-0003/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki o fitofarmacevtskih sredstvih (COM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Bart Staes (A6-0004/2008)

- Poročilo o Evropskem raziskovalnem prostoru: nove perspektive (2007/2187(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

- Poročilo o Svetovnem skladu za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije (2007/2188(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Claude Turmes (A6-0006/2008)

- Poročilo o politiki zmanjševanja neželenega prilova in odprave zavržkov v evropskem ribištvu (2007/2112(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

- * Poročilo o pobudi Republike Avstrije z namenom sprejetja sklepa Sveta o izboljšanju sodelovanja med posebnimi enotami za posredovanje držav članic Evropske unije v kriznih razmerah (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Armando França (A6-0507/2007)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na avdiovizualnem področju o določitvi pogojev za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Skupnosti MEDIA 2007, in Sklepne listine (COM(2007)0477 - C6-0328/2007 - 2007/0171(CNS)) - Odbor CULT - Poročevalka: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta do z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 97/67/ES glede dokončnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti (13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Markus Ferber (A6-0505/2007)


3. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

- (O-0005/2008) ki ga je postavil Jean-Marie Cavada, v imenu odbora LIBE, Svetu: Letna razprava za leto 2007 o napredku na območju svobode, varnosti in pravice (člena 2 in 39 pogodbe o EU) (B6-0006/2008)

- (O-0006/2008), ki ga je postavil Jean-Marie Cavada, v imenu odbora LIBE, Komisiji: Letna razprava 2007 o doseženem napredku glede območja svobode, varnosti in pravice (člena 2 in 39 Pogodbe o EU) (B6-0007/2008)

- (O-0076/2007/rév.1) ki ga je postavil Gerardo Galeote, v imenu odbora REGI, Komisiji: Evropska skupina za ozemeljsko sodelovanje (B6-0008/2008)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

- Mario Borghezio, o varnosti pri delu in ravnanju družbe ThyssenKrupp v Torinu (0007/2008);

- Edite Estrela, Dorette Corbey in Adamos Adamou, o revmatičnih boleznih (0008/2008);

- Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase in Maria Petre, o predvajanju televizijskih programov z nasilno vsebino v času, ko televizijo gledajo otroci (0009/2008);

- Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried in Hannu Takkula, o prostem vstopu v muzeje za študente (0010/2008);

- Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská in Bronisław Geremek, o diskriminaciji oseb z multiplo sklerozo v novih državah članicah od širitve leta 2004 (0011/2008);

- Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis in Hannes Swoboda, o zmanjšanju stroškov vizumov za državljane Belorusije (0012/2008);

- Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà in Nicola Zingaretti, o zaščiti evropskih farmacevtov (0013/2008).


4. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov;

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o poenostavitvi izdajanja vizumov;

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o poenostavitvi izdajanja vizumov;

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi arabskimi emirati o nekaterih vidikih zračnih prevozov.


5. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Razdeljeno je bilo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim septembrskim zasedanjem v 2007.


6. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 86, 87, 89/2007 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 116(5) Poslovnika postale brezpredmetne.


7. Evropska strategija za Rome (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 16.1.2008 (točka 14 , Zapisnik z dne 16.01.2008).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Lívia Járóka v imenu skupine PPE-DE, o evropski strategiji za Rome (B6-0050/2008);

- Viktória Mohácsi in Alfonso Andria v imenu skupine ALDE, o evropski strategiji za Rome (B6-0051/2008);

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček, Gisela Kallenbach in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, o evropski strategiji za Rome (B6-0052/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin in Jan Andersson v imenu skupine PSE, o evropski strategiji za Rome (B6-0053/2008);

- Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, o evropski strategiji za Rome (B6-0055/2008);

- Roberta Angelilli, Adam Bielan in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, o evropski strategiji za Rome (B6-0056/2008).

Glasovanje: točka 8.12 , Zapisnik z dne 31.01.2008.


8. Izjava predsedujočega

Predsednik je v kratki izjavi pozdravil včerajšnjo ratifikacijo lizbonske pogodbe s strani Slovenije in Malte in omenil, da je bilo glasovanje o ratifikaciji v slovaškem parlamentu preloženo, pri čemer je slovaške voditelje spomnil na njihovo odgovornost.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govoril je Nigel Farage, ki je ugovarjal sankcijam, razglašenim 14. januarja 2008 (točka 2 , Zapisnik z dne 14.01.2008), ki so bile v skladu s členom 147 Poslovnika sprožene proti trinajstim poslancem v zvezi z incidenti, ki so zaznamovali slovesen podpis Listine EU o temeljnih pravicah v Parlamentu 12.12.2007 (točka 4 , Zapisnik z dne 12.12.2007).

°
° ° °

Albert Deß je sporočil, da zaradi zdravstvenih razlogov ne more biti prisoten na tem delnem zasedanju.


10. Spor glede veljavnosti mandata evropskega poslanca

Na seji 14. januarja 2008 je Odbor JURI v skladu s členom 3(4) Poslovnika obravnaval spor glede veljavnosti imenovanja Giulietta Chiese, ki ga je zastopal Beniamino Donnici, za evropskega poslanca. Odbor JURI je soglasno zavrnil omenjeni spor ter potrdil mandat Giulietta Chiese.


11. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od samostojnih poslancev prejel sledečo zahtevo za imenovanje:

Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Evrope: László Tőkés.

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (66 glasov za, 89 glasov proti, 13 vzdržanih).

(gl. točka 6 , Zapisnik z dne 31.01.2008)


12. Razlaga Poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 201(3) Poslovnika Parlament obvestil o naslednji razlagi člena 19(1) Poslovnika s strani Odbora za ustavne zadeve, ki je bil določen za razlago te določbe:

"Pristojnosti v tej določbi vsebujejo tudi pravico prekiniti vlaganje nesorazmerno velikega števila predlogov, kot so vprašanja o pravilnosti postopka, postopkovni predlogi, obrazložitve glasovanja in zahteve za posamezno ali poimensko glasovanje oziroma glasovanje po delih, kadar ti po prepričanju predsednika očitno nameravajo povzročiti in dejansko bodo povzročili daljše in resno oviranje poteka parlamentarnih postopkov ali uveljavljanja pravic drugih poslancev.”

Če tej razlagi ne nasprotuje politična skupina ali najmanj 40 poslancev (člen 201(4) Poslovnika) pred sprejetjem zapisnika tega zasedanja, se bo štela za sprejeto. V nasprotnem primeru bo Parlament o njej glasoval.


13. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za drugo januarsko zasedanje (PE 401.014/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje z dne 30.1.2008 in 31.1.2008

sreda

- Zahteva skupine GUE/NGL, v soglasju z drugimi skupinami, da se izjavo Visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko o razmerah v Gazi (izjava bo na dnevni red vključena kot druga točka po izjavah Visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in Komisije o razmerah v Iranu (točka 2, PDOJ)).

Parlament je odobril zahtevo.

- Skupina je prav tako zahtevala zaključek razprave o razmerah v Gazi z vložitvijo predlogov resolucije.

Govoril je Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

Določeni so bili sledeči roki za vložitev predlogov:

predlogi resolucij: sreda, 13. februarja 2008 do 12.00;

predlogi sprememb in skupni predlog resolucije: ponedeljek 18. februarja 2008 do 19.00.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 21. februarja 2008.

četrtek

- Zahteve za razpravo v zvezi s poročilom Umberta Guidonija (A6-0005/2008) (točka 6, PDOJ) so bile umaknjene, zato je bilo poročilo v skladu s postopkom iz člena 131 uvrščeno pod jutrišnjo točko čas za glasovanje.

°
° ° °

- Popoldanska seja bo prekinjena ob 20.30 in ne ob 20.00.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Daniel Hannan je govoril o razlagi člena 19(1) Poslovnika, ki jo je podal odbor AFCO, ( točka 12 , Zapisnik z dne 30.01.2008), in je podvomil o njeni zakonitosti (predsednik mu je odgovoril, da bo vprašanje obravnaval z odborom AFCO, saj se o tem ne želi odločiti sam in želi poiskati najbolj demokratično pot).


14. Razmere v Iranu (razprava)

Izjave Visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in Komisije: Razmere v Iranu

Javier Solana (visoki predstavnik za SZVP (skupno zunanjo in varnostno politiko)) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM in Philip Claeys, samostojni poslanec.


15. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji odbora za zunanje zadeve poljskega parlamenta pod vodstvom Andrzeja Grzyba, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


16. Razmere v Iranu (nadaljevanje razprave)

Izjave Visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in Komisije: Razmere v Iranu

Govorili so Javier Solana (visoki predstavnik za SZVP), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Romano Maria La Russa, Gerard Batten, Luca Romagnoli, Jacek Saryusz-Wolski, Libor Rouček, Struan Stevenson in Helmut Kuhne.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Marie Anne Isler Béguin, Erik Meijer, Vytautas Landsbergis, Miloslav Ransdorf in Charles Tannock.

Govorila sta Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) in Javier Solana.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck in Marco Cappato v imenu skupine ALDE, o Iranu (B6-0046/2008);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler in Struan Stevenson v imenu skupine PPE-DE, o Iranu (B6-0047/2008);

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Libor Rouček in Vicente Miguel Garcés Ramón v imenu skupine PSE, o Iranu (B6-0048/2008);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, o Iranu (B6-0049/2008);

- Tobias Pflüger in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, o Iranu (B6-0054/2008);

- Romano Maria La Russa, Konrad Szymański in Adam Bielan v imenu skupine UEN, o Iranu (B6-0057/2008).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 , Zapisnik z dne 31.01.2008.


17. Razmere v Gazi (razprava)

Izjavi Visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko in Komisije: Razmere v Gazi

Javier Solana (visoki predstavnik za SZVP) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Véronique De Keyser v imenu skupine PSE, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, in Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Kyriacos Triantaphyllides.

Govorila sta Benita Ferrero-Waldner in Javier Solana.

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 21.2.2008.


18. Protiraketni ščit Združenih držav Amerike (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Protiraketni ščit Združenih držav Amerike

Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Karl von Wogau v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, in Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Jana Hybášková, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Milan Horáček, Tobias Pflüger, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Miloslav Ransdorf in Urszula Gacek.

Govoril je Janez Lenarčič.

Razprava se je zaključila.


19. Popolno oblikovanje notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Ferber (A6-0505/2007)

Markus Ferber je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica


Govorila sta Andrej Vizjak (predsedujoči Svetu) in Leonard Orban (član Komisije).

Govorili so Reinhard Rack v imenu skupine PPE-DE, Brian Simpson v imenu skupine PSE, Luigi Cocilovo v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Michael Henry Nattrass v imenu skupine IND/DEM, Etelka Barsi-Pataky, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pedro Guerreiro, Hélène Goudin, Corien Wortmann-Kool, Silvia-Adriana Ţicău, Dariusz Maciej Grabowski, Gabriele Zimmer, Małgorzata Handzlik, Saïd El Khadraoui, Kyriacos Triantaphyllides, Astrid Lulling, Zita Gurmai, Emanuel Jardim Fernandes in Richard Howitt.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Zita Pleštinská, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Marian Harkin, Miroslav Mikolášik in Mairead McGuinness.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Andrej Vizjak, Leonard Orban in Markus Ferber

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 , Zapisnik z dne 31.01.2008.


20. Izidi konference o podnebnih spremembah (Bali) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izidi konference o podnebnih spremembah (Bali)

Janez Podobnik (predsedujoči Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Karl-Heinz Florenz v imenu skupine PPE-DE, Guido Sacconi v imenu skupine PSE, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Mirosław Mariusz Piotrowski v imenu skupine UEN, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Roger Helmer samostojni poslanec, Romana Jordan Cizelj, Elisa Ferreira, Holger Krahmer, Madeleine Jouye de Grandmaison, Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller in Hans-Peter Martin.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

Govorili so Janez Podobnik, Pilar del Castillo Vera, Dorette Corbey, Bogusław Sonik, Adam Gierek, Ivo Strejček, Silvia-Adriana Ţicău in Agnes Schierhuber.

V okviru postopka "catch the eye" so govorili Margaritis Schinas, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Avril Doyle, Anni Podimata, Zita Pleštinská in Mairead McGuinness.

Govoril je Stavros Dimas.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Guido Sacconi, Alejo Vidal-Quadras, Lena Ek, Liam Aylward, Rebecca Harms, Roberto Musacchio in Johannes Blokland, v imenu Začasni odbor za podnebne spremembe, o izidu konference o podnebnih spremembah na Baliju (COP 13 in COP/MOP 3) (B6-0059/2008).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 , Zapisnik z dne 31.01.2008.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.40,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Iuliu Winkler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Magor Imre Csibi, Brian Crowley, Ilda Figueiredo, Urszula Krupa, Peter Baco, Roberta Alma Anastase, Cătălin-Ioan Nechifor, Marian Harkin, Francesco Enrico Speroni, Pedro Guerreiro, Gerard Batten, László Tőkés, Colm Burke, Genowefa Grabowska, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Desislav Chukolov, Jaroslav Zvěřina, Pierre Pribetich, Hans-Peter Martin, Petya Stavreva, Marianne Mikko, Marian Zlotea, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Catherine Stihler, Csaba Sógor, Árpád Duka-Zólyomi, Zita Pleštinská, Péter Olajos, Milan Gaľa, Avril Doyle, Mairead McGuinness in Mihaela Popa.


22. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti (razprava)

Poročilo: Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti [2007/2106(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Fiona Hall je predstavila poročilo.

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije)

Govorili so Evangelia Tzampazi (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Avril Doyle v imenu skupine PPE-DE, Adam Gierek v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Anni Podimata, Jerzy Buzek in Vladimir Urutchev.

Po postopku "catch the eye" je govoril Lambert van Nistelrooij.

Govorila sta Andris Piebalgs in Fiona Hall.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 , Zapisnik z dne 31.01.2008.


23. Politika zmanjševanja neželenega prilova in odprave zavržkov v evropskem ribištvu (razprava)

Poročilo: Politika zmanjševanja neželenega prilova in odprave zavržkov v evropskem ribištvu [2007/2112(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

Carl Schlyter je predstavil poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Avril Doyle v imenu skupine PPE-DE, Catherine Stihler v imenu skupine PSE, Elspeth Attwooll v imenu skupine ALDE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Ian Hudghton v imenu skupine Verts/ALE, Thomas Wise v imenu skupine IND/DEM, Jim Allister, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Philippe Morillon, Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos in Neil Parish.

Govorila sta Joe Borg in Carl Schlyter.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 , Zapisnik z dne 31.01.2008.


24. Evropska skupina za ozemeljsko sodelovanje (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0076/2007/rev.1) ki ga je postavilGerardo Galeote, v imenu odbora REGI, Komisiji: Evropska skupina za ozemeljsko sodelovanje (B6-0008/2008)

Gerardo Galeote (avtor) je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

Danuta Hübner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Jan Olbrycht v imenu skupine PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos v imenu skupine PSE, Mojca Drčar Murko v imenu skupine ALDE, Lambert van Nistelrooij, Gábor Harangozó, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Miroslav Mikolášik, Antolín Sánchez Presedo in Ivo Belet.

V okviru postopka "catch the eye" je govorila Zita Pleštinská.

Govorila je Danuta Hübner.

Razprava se je zaključila.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 401.014/OJJE).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Higgins, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov