Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието
Пълни стенографски протоколи

Заседанието бе открито в 9.00 ч.

°
° ° °

Изказа се Daniel Hannan, който се позова на вчерашното си изказване(точка 13 от протокола от 30.01.2008) и отбеляза, че днес тълкуването на член 19, параграф 1 от Правилника за дейността ще бъде предмет на оспорване. (Председателят отговори, че гласуването по съответното тълкуване е предвидено днес за 11:00 ч.).

Правна информация - Политика за поверителност