Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Daniel Hannan ο οποίος επανέρχεται στην παρέμβασή του της προηγούμενης ημέρας (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.01.2008) και επισημαίνει ότι η ερμηνεία του άρθρου 19, παράγραφος 1, του κανονισμού θα αποτελέσει σήμερα αντικείμενο αμφισβητήσεων (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι προβλέπεται σήμερα στις 11 π.μ. ψηφοφορία για την εν λόγω ερμηνεία).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου