Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0511/2007

Внесени текстове :

A6-0511/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0025

Протокол
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел

8.2. Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чехия, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чешката република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи за транзитно преминаване през техните територии [COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0025)

Правна информация - Политика за поверителност