Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0185(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0511/2007

Ingivna texter :

A6-0511/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0025

Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel

8.2. Förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Tjeckiens, Cyperns, Lettlands, Ungerns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier [KOM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0025)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy