Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0186(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0509/2007

Ingediende teksten :

A6-0509/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2008 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0026

Notulen
Donderdag 31 januari 2008 - Brussel

8.3. Controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op eenzijdige erkenning door de lidstaten van bepaalde door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven verblijfstitels ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 896/2006/EG tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door de lidstaten, met het oog op doorreis over hun grondgebied, van bepaalde door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven verblijfstitels [COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0026)

Juridische mededeling - Privacybeleid