Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0803(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0507/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0507/2007

Συζήτηση :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0028

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

8.5. Συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Armando França (A6-0507/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0028)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου