Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0505/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0505/2007

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 19
CRE 30/01/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0030

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες

8.7. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Ferber (A6-0505/2007)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2008)0030)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου