Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0046/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел

8.8. Положението в Иран (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 и B6-0057/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0046/2008

(за замяна на B6-0046/2008, B6-0048/2008 и B6-0057/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck и Marco Cappato, от името на групата ALDE,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN

Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, също е сред подписалите.

Изказа се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE, който отбеляза, че неговата група се присъединява към подписалите предложението за обща резолюция.

приема се (P6_TA(2008)0031)

(Предложенията за резолюции B6-0047/2008, B6-0049/2008 и B6-0054/2008 отпадат.)

Изказвания във връзка с гласуването:

Vytautas Landsbergis представи устни изменения към параграф 6 (прието), параграф 9 (не прието), параграфи 15 и 17 (приети) и 19 (оттеглено) и към съображения В, Ж и С (не приети).

Paulo Casaca предложи устно изменение към изменение 9, което беше прието.

Alejo Vidal-Quadras предложи устно изменение към изменение 3, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност