Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0046/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 31. januára 2008 - Brusel

8.8. Situácia v Iráne (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 a B6-0057/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0046/2008

(nahrádzajúci B6-0046/2008, B6-0048/2008 a B6-0057/2008):

podaný týmito poslancami:

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marco Cappato za skupinu ALDE,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN

Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE je tiež signatárkou spoločného návrhu uznesenia.

V rozprave vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, ktorý oznámil, že jeho skupina sa pripája k signatárom tohto spoločného návrhu uznesenia.

Prijatý (P6_TA(2008)0031)

(Návrhy uznesenia B6-0047/2008, B6-0049/2008 a B6-0054/2008 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Vytautas Landsbergis podal ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odsekom 6 (prijatý), 9 (zamietnutý), 15, 17 (prijaté) a 19 (stiahnutý) a k odôvodneniam C, H a R (zamietnuté).

Paulo Casaca podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 9, ktorý bol prijatý.

Alejo Vidal-Quadras podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia