Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0046/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel

8.8. Situationen i Iran (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 och B6-0057/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0046/2008

(ersätter B6-0046/2008, B6-0048/2008 och B6-0057/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marco Cappato för ALDE-gruppen,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen

Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, hade också undertecknat resolutionsförslaget.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, som meddelade att hans grupp också ville underteckna detta förslag till gemensam resolution.

Antogs (P6_TA(2008)0031)

(Resolutionsförslagen B6-0047/2008, B6-0049/2008 och B6-0054/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Vytautas Landsbergis lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 6 (beaktades), 9 (beaktades inte), 15, 17 (beaktades) och 19 (drogs tillbaka) samt till skäl C, H och R (beaktades inte).

Paulo Casaca lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 9 som beaktades.

Alejo Vidal-Quadras lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3 som beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy