Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0050/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 7

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Приети текстове :

P6_TA(2008)0035

Протокол
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел

8.12. Европейска стратегия за ромите (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 и B6-0056/2008

Разискването се състоя на 16.01.2008 (точка 14 от протокола от 16.01.2008).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 16.01.2008 г. (точка 7 от протокола от 30.01.2008).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0050/2008

(за замяна на B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 и B6-0055/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Lívia Járóka, от името на групата PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin и Jan Andersson, от името на групата PSE,

Viktória Mohácsi и Alfonso Andria, от името на групата ALDE,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček и Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0035)

(Предложението за резолюция B6-0056/2008 отпада.)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Roberta Angelilli предложи устно изменение към изменение 9, което беше прието. Изменение 9 впоследсвтие беше отхвърлено.

Правна информация - Политика за поверителност