Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0050/2008

Forhandlinger :

PV 30/01/2008 - 7

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0035

Protokol
Torsdag den 31. januar 2008 - Bruxelles

8.12. En europæisk strategi for romaer (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 og B6-0056/2008

Forhandlingen havde fundet sted den 16.01.2008 (punkt 14 i protokollen af 16.01.2008).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslagene den 16.01.2008 (punkt 7 i protokollen af 30.01.2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0050/2008

(erstatter B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 og B6-0055/2008)

stillet af:

Lívia Járóka for PPE-DE-Gruppen,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin og Jan Andersson for PSE-Gruppen

Viktória Mohácsi og Alfonso Andria for ALDE-Gruppen

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček og Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0035)

(Forslag til beslutning B6-0056/2008 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

- Roberta Angelilli havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 9, som var blevet godkendt . Ændringsforslag 9 blev derefter forkastet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik