Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0050/2008

Arutelud :

PV 30/01/2008 - 7

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0035

Protokoll
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel

8.12. Romisid käsitlev Euroopa strateegia (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 ja B6-0056/2008

Arutelu toimus 16.01.2008 (16.01.2008protokoll punkt 14).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 16.1.2008 (30.01.2008protokoll punkt 7).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0050/2008

(asendades B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 ja B6-0055/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lívia Járóka fraktsiooni PPE-DE nimel,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson fraktsiooni PSE nimel,

Viktória Mohácsi ja Alfonso Andria fraktsiooni ALDE nimel,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0035)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0056/2008 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Roberta Angelilli esitas muudatusettepaneku nr 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu. Seetõttu lükati muudatusettepanek nr 9 a tagasi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika