Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0050/2008

Keskustelut :

PV 30/01/2008 - 7

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0035

Pöytäkirja
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel

8.12. Unionin romanistrategia (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 ja B6-0056/2008

Keskustelu käytiin 16.1.2008 (istunnon pöytäkirja 16.1.2008, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 16.01.2008 (istunnon pöytäkirja 30.1.2008, kohta 7).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0050/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 ja B6-0055/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Lívia Járóka PPE-DE-ryhmän puolesta,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson PSE-ryhmän puolesta,

Viktória Mohácsi ja Alfonso Andria ALDE-ryhmän puolesta,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0035)

(Päätöslauselmaesitys B6-0056/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Roberta Angelilli ehdotti tarkistukseen 9 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin. Tarkistus 9 hylättiin sen jälkeen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö