Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0050/2008

Debatten :

PV 30/01/2008 - 7

Stemmingen :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0035

Notulen
Donderdag 31 januari 2008 - Brussel

8.12. Een Europese strategie voor de Roma (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 en B6-0056/2008

Het debat heeft op 16.01.2008 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 16.01.2008).

De ontwerpresoluties werden aangekondigd op 16.01.2008 (punt 7 van de notulen van 30.01.2008).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0050/2008

(ter vervanging van B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 en B6-0055/2008):

ingediend door de volgende leden:

Lívia Járóka, namens de PPE-DE-Fractie,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin en Jan Andersson, namens de PSE-Fractie,

Viktória Mohácsi en Alfonso Andria, namens de ALDE-Fractie,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0035)

(Ontwerpresolutie B6-0056/2008 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Roberta Angelilli diende een mondeling amendement in op amendement 9, dat in aanmerking werd genomen. Amendement 9 werd vervolgens verworpen.

Juridische mededeling - Privacybeleid