Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0050/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 7

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Antagna texter :

P6_TA(2008)0035

Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel

8.12. En europeisk strategi för romer (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 och B6-0056/2008

Debatten hölls den 16.01.2008 (punkt 14 i protokollet av den 16.01.2008).

Presentationen av förslagen till resolutioner hade ägt rum den 16.01.2008 (punkt 7 i protokollet av den 30.01.2008).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0050/2008

(ersätter B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 och B6-0055/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Lívia Járóka för PPE-DE-gruppen,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin och Jan Andersson för PSE-gruppen,

Viktória Mohácsi och Alfonso Andria för ALDE-gruppen,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0035)

(Resolutionsförslag B6-0056/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- Roberta Angelilli lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 9 som beaktades. Ändringsförslag 9 förkastades därefter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy