Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta: Francesco Ferrari

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Johannes Lebech

Puhemies totesi, ettei esitystä vastustettu. Näin ollen nimitykset vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö