Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

ALDE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Francesco Ferrari

delegationen för förbindelserna med Iran: Johannes Lebech

Talmannen konstaterade att det inte fanns några invändningar. Dessa utnämningar godkändes därmed.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy