Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel

10. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Tolkning av arbetsordningen (artikel 19.1): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin

Betänkande Armando França - A6-0507/2007: Syed Kamall

Betänkande Markus Ferber - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar (B6-0059/2008): Zuzana Roithová

Betänkande Fiona Hall - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Betänkande Carl Schlyter - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris

En europeisk strategi för romer (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová och Milan Horáček

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy