Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine
 4.Iga-aastane arutelu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala valdkonnas saavutatud edusammude üle (Euroopa Liidu lepingu artiklid 2 ja 39) (arutelu)
 5.Liikmesriikide eriüksuste koostöö * (arutelu)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  
8.1.Kodukorra tõlgendamine (artikli 19 lõige 1)
  
8.2.Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud korra kehtestamine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.3.Välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Vesiviljeluse statistika ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.5.Liikmesriikide eriüksuste koostöö * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.6.Euroopa teadusruum: uued perspektiivid (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.7.Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***II (hääletus)
  
8.8.Olukord Iraanis (hääletus)
  
8.9.Kliimamuutuste konverentsi tulemused (Bali) (hääletus)
  
8.10.Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine (hääletus)
  
8.11.Soovimatu kaaspüügi vähendamine ja saagi vette tagasi laskmise likvideerimine Euroopa kalanduses (hääletus)
  
8.12.Romisid käsitlev Euroopa strateegia (hääletus)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (143 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)       
 
Protokoll (102 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletustulemused (305 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1448 kb) 
 
Protokoll (170 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (153 kb) Nimelise hääletuse tulemused (439 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika