Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 31 januari 2008 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 4.Jaarlijks debat over de geboekte vooruitgang op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie (artikelen 2 en 39 van het VEU) (debat)
 5.Samenwerking tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten * (debat)
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Heure des votes
  
8.1.Interpretatie van het Reglement (artikel 19, lid 1)
  
8.2.Vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Cyprus, Hongarije, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op eenzijdige erkenning door de lidstaten van bepaalde door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven verblijfstitels ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Statistieken over aquacultuur ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Samenwerking tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Europese Onderzoeksruimte: nieuwe perspectieven (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II (stemming)
  
8.8.Situatie in Iran (stemming)
  
8.9.Resultaten van de klimaatconferentie (Bali) (stemming)
  
8.10.Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren (stemming)
  
8.11.Een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen (stemming)
  
8.12.Een Europese strategie voor de Roma (stemming)
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (144 kb) Presentielijst (61 kb)       
 
Notulen (108 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (295 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1408 kb) 
 
Notulen (178 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (151 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (440 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid