Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 31. januar 2008 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Predložitev skupnih stališč Sveta
 4.Letna razprava o napredku na področju svoboščin, varnosti in pravic (člena 2 in 39 PEU) (razprava)
 5.Sodelovanje med posebnimi enotami za posredovanje držav članic * (razprava)
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Razlaga Poslovnika (člen 19(1))
  8.2.Poenostavljeni režim kontrole oseb na zunanjih mejah Unije ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Poenostavljeni režim kontrole oseb na zunanjih mejah Unije (Švica in Lihtenštajn) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Statistični podatki o ribogojstvu ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Sodelovanje med posebnimi enotami za posredovanje držav članic * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Evropski raziskovalni prostor: nove perspektive (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Popolno oblikovanje notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti ***II (glasovanje)
  8.8.Razmere v Iranu (glasovanje)
  8.9.Izidi konference o podnebnih spremembah (Bali) (glasovanje)
  8.10.Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti (glasovanje)
  8.11.Politika zmanjševanja neželenega prilova in odprave zavržkov v evropskem ribištvu (glasovanje)
  8.12.Evropska strategija za Rome (glasovanje)
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (143 kb) Seznam navzočih (61 kb)       
 
Zapisnik (100 kb) Seznam navzočih (22 kb) Izidi glasovanja (312 kb) Poimensko glasovanje (956 kb) 
 
Zapisnik (168 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanja (153 kb) Poimensko glasovanje (442 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov