Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 4.Årlig debatt om framsteg som gjorts på området för frihet, säkerhet och rättvisa (artiklarna 2 och 39 i EU-fördraget) (debatt)
 5.Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper * (debatt)
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Omröstning
  
8.1.Tolkning av arbetsordningen (artikel 19.1)
  
8.2.Förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Personkontroll vid de yttre gränserna (Schweiz och Liechtenstein) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Statistik över vattenbruket ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsgrupper * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***II (omröstning)
  
8.8.Situationen i Iran (omröstning)
  
8.9.Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar (omröstning)
  
8.10.Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (omröstning)
  
8.11.En politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske (omröstning)
  
8.12.En europeisk strategi för romer (omröstning)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (144 kb) Närvarolista (61 kb)       
 
Protokoll (104 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (347 kb) Omröstningar med namnupprop (1457 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (152 kb) Omröstningar med namnupprop (441 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy