Index 
Proces-verbal
PDF 173kWORD 109k
Joi, 31 ianuarie 2008 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 4.Dezbatere anuală privind progresele realizate în Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (articolele 2 şi 39 din TUE) (dezbatere)
 5.Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre * (dezbatere)
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Votare
  
8.1.Interpretarea Regulamentului de procedură [articolul 19 alineatul (1)]
  
8.2.Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (Elveţia şi Liechtenstein) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Statistici în domeniul acvaculturii ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Spaţiul European de Cercetare: perspective noi (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***II (vot)
  
8.8.Situaţia din Iran (vot)
  
8.9.Rezultatele Conferinţei privind schimbările climatice (Bali) (vot)
  
8.10.Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (vot)
  
8.11.O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a acestora în activităţile de pescuit din Europa (vot)
  
8.12.O strategie europeană privind romii (vot)
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 14.Calendarul următoarelor şedinţe
 15.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.

°
° ° °

A intervenit Daniel Hannan, care a revenit asupra intenţiei sale din ziua precedentă (punctul 13 al PV din 30.01.2008) şi a semnalat că interpretarea articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul de procedură va face astăzi obiectul unei contestaţii (Preşedintele i-a răspuns că votarea acestei interpretări este prăvăzută astăzi, la ora 11.00).


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere revizuită de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (în temeiul articolului 128 din Tratatul CE) (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM, ITRE, ECON

- Propunere de virament de credite DEC 1/2008 - Sectiunea III - Comisie (SEC(2008)0014 - C6-0032/2008 - 2008/2018(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (COM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (COM(2008)0014 - C6-0036/2008 - 2008/2019(ACI))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de directivă a Consiliului privind identificarea şi înregistrarea porcinelor (Versiune codificată) (COM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de directivă a Consiliului privind comercializarea răsadurilor de legume şi a materialului de înmulţire a legumelor altul decât seminţele (Versiune codificată) (COM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de directivă …/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia juridică a programelor pentru calculator (Versiune codificată) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (Versiune codificată) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (2010) (COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM


3. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie comună adoptată de către Consiliu la 20 decembrie 2007 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic şi depozitarea în deplină siguranţă a acestei substanţe (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD))
retrimis fond: ENVI

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 21 ianuarie 2008 în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD))
retrimis fond: ITRE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 01.02.2008.


4. Dezbatere anuală privind progresele realizate în Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (articolele 2 şi 39 din TUE) (dezbatere)

Întrebare orală (O-0005/2008) adresată de Jean-Marie Cavada, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Dezbaterea anuală 2007 privind progresele înregistrate cu privire la Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ) (articolele 2 şi 39 din Tratatul UE) (B6-0006/2008)

Întrebare orală (O-0006/2008) adresată de Jean-Marie Cavada, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Dezbaterea anuală din 2007 privind progresele înregistrate cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (SLSJ) (articolele 2 şi 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană) (B6-0007/2008)

Gérard Deprez, înlocuind autorul, a dezvoltat întrebarea orală.

Dragutin Mate (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebare (B6-0006/2008).

Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebare (B6-0007/2008).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE-DE, Claudio Fava, în numele Grupului PSE, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Koenraad Dillen, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Mihael Brejc şi Martine Roure.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó şi Roselyne Lefrançois.

A intervenit Jean-Marie Cavada, în conformitate cu procedura "catch the eye" .

Au intervenit: Dragutin Mate, Franco Frattini şi Sophia in 't Veld, care a solicitat Consiliului să dea un răspuns în scris la întrebările sale.

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune din martie.


5. Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre * (dezbatere)

Raport interimar referitor la iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind ameliorarea cooperării dintre unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre ale Uniunii Europene în situaţii de criză [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França şi-a prezentat raportul.

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Mihael Brejc, în numele Grupului PPE-DE, Bogusław Rogalski, în numele Grupului UEN, Athanasios Pafilis, în numele Grupului GUE/NGL, Andreas Mölzer, neafiliat, Hubert Pirker şi Armando França.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 31.01.2008.


(Şedinţa, suspendată la 10.50, a fost reluată la 11.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

Preşedintele a respins anumite afirmaţii făcute de Martin Schulz la adresa lui Hans-Peter Martin şi denunţate de acesta în cadrul intervenţiilor de un minut (punctul 21 al PV din 30.01.2008).

6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a revenit asupra cererii de numire a lui László Tőkés în Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Europa de Sud-Est (punctul 11 al PV din 30_01.2008) pentru a menţiona că decizia luată a fost urmarea unei neînţelegeri.

Acesta a propus ca cererea deputaţilor neafiliaţi să fie supusă din nou spre aprobare Parlamentului şi a constatat că nu există opuneri la această procedură.

Numirea lui László Tőkés a fost ratificată.


7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Interpretarea Regulamentului de procedură [articolul 19 alineatul (1)]

Interpretarea articolului 19, alineatul (1) din Regulamentul de procedură, propusă de către Comisia AFCO (punctul 12 al PV din 30.01.2008)

(Majoritate simplă necesară, cu prezenţa a o treime din deputaţi)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

A intervenit Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM care, în temeiul articolului 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, a solicitat amânarea votării pentru următoarea perioadă de sesiune.

Au intervenit: Martin Schulz, în numele Grupului PSE, cu privire la această cerere, Daniel Hannan şi Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, acesta din urmă condamnând afirmaţiile lui Daniel Hannan şi precizând că urmează să propună excluderea acestuia din Grupul PPE-DE.

Parlamentul a respins cererea lui Nigel Farage.

Interpretarea este aprobată (P6_TA(2008)0024).


8.2. Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoaşterea unilaterală de către Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia a anumitor documente ca fiind echivalente ale vizelor lor naţionale în scopul tranzitului pe teritoriul lor [COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0025)


8.3. Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (Elveţia şi Liechtenstein) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 896/2006/CE de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către statele membre a anumitor permise de ședere eliberate de Elveţia şi de Liechtenstein în scopul tranzitului pe teritoriul lor [COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0026)


8.4. Statistici în domeniul acvaculturii ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii [COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Philippe Morillon (A6-0001/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0027)


8.5. Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind ameliorarea cooperării dintre unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre ale Uniunii Europene în situaţii de criză [15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Armando França (A6-0507/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPRIE INIŢIATIVĂ, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0028)


8.6. Spaţiul European de Cercetare: perspective noi (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind Spaţiul European de Cercetare: perspective noi [2007/2187(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0029)


8.7. Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE în ceea ce priveşte realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii [13593/6/2007 - C6-0410/2007 - 2006/0196(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Markus Ferber (A6-0505/2007)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2008)0030)


8.8. Situaţia din Iran (vot)

Propuneri de rezoluţie B6-0046/2008, B6-0047/2008, B6-0048/2008, B6-0049/2008, B6-0054/2008 şi B6-0057/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0046/2008

care înlocuieşte B6-0046/2008, B6-0048/2008 şi B6-0057/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Marco Cappato, în numele Grupului ALDE,

Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN

Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, este, de asemenea, semnatară.

A intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, care a semnalat faptul că grupul său se alătură semnatarilor acestei propuneri comune de rezoluţie.

Adoptat (P6_TA(2008)0031)

(Propunerile de rezoluţie B6-0047/2008, B6-0049/2008 şi B6-0054/2008 au devenit caduce.)

Intervenţii privind votarea:

Vytautas Landsbergis a prezentat amendamente orale la punctele 6 (reţinut), 9 (ne reţinut), 15, 17 (reţinute) et 19 (reţinut) şi considerentele C, H şi R (nereţinute).

Paulo Casaca a propus un amendament oral la amendamentul 9, care a fost reţinut.

Alejo Vidal-Quadras a propus un amendament oral la amendamentul 3, care a fost reţinut.


8.9. Rezultatele Conferinţei privind schimbările climatice (Bali) (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0059/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0032)

A intervenit Godfrey Bloom cu privire la o problemă de ordin tehnic.


8.10. Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (vot)

Raport privind planul de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului [2007/2106(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Fiona Hall (A6-0003/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0033)


8.11. O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a acestora în activităţile de pescuit din Europa (vot)

Raport privind o politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a acestora în activităţile de pescuit din Europa [2007/2112(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0034)


8.12. O strategie europeană privind romii (vot)

Propuneri de rezoluţie B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008, B6-0055/2008 şi B6-0056/2008

Dezbaterea a avut loc la 16.01.2008 (punctul 14 al PV din 16.01.2008).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 16.01.2008 (punctul 7 al PV din 30.01.2008).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0050/2008

care înlocuieşte B6-0050/2008, B6-0051/2008, B6-0052/2008, B6-0053/2008 şi B6-0055/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Lívia Járóka, în numele Grupului PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin şi Jan Andersson, în numele Grupului PSE,

Viktória Mohácsi şi Alfonso Andria, în numele Grupului ALDE,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček şi Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE,

Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald şi Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0035)

(Propunerea de rezoluţie B6-0056/2008 a devenit caducă.)

Intervenţii privind votarea:

- Roberta Angelilli a propus un amendament oral la amendamentul 9, care a fost reţinut. Amendamentul 9 a fost apoi respins.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

9. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ALDE următoarele cereri de numiri:

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Francesco Ferrari

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran: Johannes Lebech

Preşedintele a constatat că nu există opuneri. Astfel, aceste numiri au fost ratificate.


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Interpretarea Regulamentului de procedură, articolul 19 alineatul (1): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin

Raport Armando França - A6-0507/2007: Syed Kamall

Raport Markus Ferber - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Rezultatele Conferinţei privind schimbările climatice (Bali) (B6-0059/2008): Zuzana Roithová

Raport Fiona Hall - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Raport Carl Schlyter - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris

O strategie europeană privind romii (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová şi Milan Horáček


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


12. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor

REGI

- Tratatul de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (2007/2286(INI))
retrimis fond: AFCO
aviz: DEVE, AFET, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, LIBE, INTA

EMPL

- Recomandări privind principiul egalităţii remuneraţiilor acordate femeilor şi bărbaţilor (2008/2012(INI))
retrimis fond: FEMM
aviz: EMPL

DEVE

- Spre o Organizaţie Mondială a Comerţului reformată (2007/2184(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, ECON


13. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


14. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 18.02.2008 şi 21.02.2008.


15. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 12.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate