Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. února 2008 - Štrasburk

9. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu v úterý podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (03697/2007/LEX - C6-0072/2008 - 2005/0228(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (03605/2008/LEX - C6-0071/2008 - 2006/0196(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (03665/2007/LEX - C6-0070/2008 - 2005/0032(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (03645/2007/LEX - C6-0069/2008 - 2007/0038(COD))

Právní upozornění - Ochrana soukromí