Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 februari 2008 - Straatsburg

10. Mogelijk misbruik van machtspositie door grote, in de Europese Unie werkzame supermarkten (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0088/2007 ingediend door de leden Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir en Hélène Flautre over het onderzoek naar en het optreden tegen mogelijk misbruik van machtspositie door grote, in de Europese Unie werkzame supermarkten, is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 19.02.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid