Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. veebruar 2008 - Strasbourg

19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
Istungi stenogramm

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Ignasi Guardans Cambó, Jan Tadeusz Masiel, Claude Turmes, Daniel Strož, Slavi Binev, Nicolae Vlad Popa, Csaba Sándor Tabajdi, Tunne Kelam, Neena Gill, Viktória Mohácsi, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Gacek, Jörg Leichtfried, Toomas Savi, Bogusław Rogalski, Milan Horáček, Zsolt László Becsey, Proinsias De Rossa, Csaba Sógor, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Magor Imre Csibi, Jaromír Kohlíček, László Tőkés, Anna Záborská, Ioannis Gklavakis ja Silvia-Adriana Ţicău.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Péter Olajos, Iuliu Winkler, Milan Gaľa, Colm Burke, Jean-Claude Martinez, Ján Hudacký ja Avril Doyle.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika