Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2141(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0010/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0010/2008

Συζήτηση :

PV 18/02/2008 - 21
CRE 18/02/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2008 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

21. Διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα [2007/2141(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

Ο José Javier Pomés Ruiz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Esther De Lange, Paulo Casaca, Wiesław Stefan Kuc, Alexander Stubb, Inés Ayala Sender και Ville Itälä.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, Jens-Peter Bonde, Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Zaleski και Alexander Stubb.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και José Javier Pomés Ruiz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.02.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου