Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2268(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0009/2008

Ingivna texter :

A6-0009/2008

Debatter :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0052

Protokoll
Måndagen den 18 februari 2008 - Strasbourg

22. Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen - Bedrägeribekämpning - Årsrapporter 2005 -2006 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen - Bedrägeribekämpning - Årsrapporter 2005-2006 [2006/2268(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

Francesco Musotto redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: Jan Březina (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Kyösti Virrankoski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Ingeborg Gräßle för PPE-DE-gruppen, Szabolcs Fazakas för PSE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Ville Itälä, Herbert Bösch och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Bart Staes, Dumitru Oprea och Ingeborg Gräßle.

Talare: Siim Kallas och Francesco Musotto.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.17 i protokollet av den 19.02.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy